Galerie 1

Tijd = gemeten bewust – zijn

Determinatie van het vierkant